Vieta Tava biznesa izaugsmei

Biznesa inkubatora ideja ir veidot veiksmīgus uzņēmumus, kuri ir spējīgi darboties pastāvīgi un ir finansiāli dzīvotspējīgi.


KBI sekmē jaunu komercializējamu ideju un uzņēmumu rašanos un attīstīšanos, piedāvājot jaunajiem uzņēmējiem uz atvieglotiem nosacījumiem kvalitatīvu infrastruktūru un biroja pakalpojumus, kompetentas konsultācijas biznesa attīstības, finansēšanas un organizēšanas jautājumos, kā arī efektīvu sadarbības tīklu ģenerēto ideju noietam.


Lai pieteiktos darbībai un atbalstiem KBI, uzņēmumam jāveic sekojošas darbības:
 
 
 
 
 
 
Pārrunā biznesa ideju 
ar KBI vadību*
Iesniedz Pieteikumu
un prezentē 
savu biznesa ideju
Saņem pozitīvu 
lēmumu
Noslēdz Līgumu par darbību KBI  Piesakies atbalsta pakalpojumu saņemšanai


Uzņēmumam, atrodoties biznesa inkubatorā, ir sekojošas priekšrocības:

  • Pakalpojumi ar uzņēmumu darbību saistītos jautājumos (mārketinga pakalpojumi, dizaina konsultācijas, grāmatvedības pakalpojumi, kapitāla piesaiste, juridiskie un citi pakalpojumi);
  • Kvalitatīvs nepieciešamo pamata pakalpojumu klāsts jaunajiem uzņēmumiem (telpu noma un apsaimniekošana, komunikāciju pakalpojumi, sekretariāta pakalpojumi);
  • Kompetentu speciālistu un ekspertu konsultācijas.

*Konsultācijas Liepājā un Saldū pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, iepriekš piesakoties pa tālruni +371 634 297 47.