Digitālā satura veidošana projekta Be The Future 1. cikla noslēguma pasākumam

(Pasūtītājs: SIA Be The Future)

  • Komunikācijas plāna izstrāde;
  • Vizuālā satura veidošana un pielāgošana mājaslapai, sociālo mediju platformām Facebook, Instagram;
  • Projekta Facebook un Instagram konta administrēšana pasākuma laikā (komunikācija ar lietotājiem, ierakstu plānošana un veidošana, stories sadaļas administrēšana)
  • Video montāža;
  • Fotoreportāža

Video montāža

.